Schoot

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een schoot is de lijn waarmee je een zeil aantrekt. Het meervoud is schoten. Schoten waar wij veel gebruik van maken zijn:

  • Grootschoot, meestal 1 schoot voor het grootzeil. Wanneer er twee grootschoten zijn, spreek je van een loef- en een lijschoot.
  • Fokkeschoot / Genuaschoot, meestal 2 lijnen voor het voorzeil. Een schoot per zijde van de boot
  • Spischoten, een loefschoot en een lijschoot om de spinnaker te temmen
  • Kluiverschoot, twee lijnen voor het bedienen van de kluiver