SEP-key

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Een SEP-key sleutel.

Een SEP-key is een elektronische sleutel waarop je een tegoed kunt zetten. De SEP-key is gemaakt van kunststof. Op sommige jachthavens heb je een SEP-key nodig om te douchen, stroom af te nemen, te wassen of om op de steiger of in een gebouw te komen.

Het schijnt dat je dezelfde SEP-key in verschillende havens kunt gebruiken. Het saldo is echter gebonden aan een haven, dus je moet in elke haven opnieuw opladen.

De naam SEP-key komt van Seijsener Electronic Paymentsystem. Het bedrijf Seijsener is de bedenker van het systeem.