Ruim

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het ruim is de ruimte in een schip waar normaal gesproken de goederen worden bewaard. Van de Eurosbootjes heeft alleen de Ebenhaëzer een ruim. Omdat de Ebenhaëzer niet meer wordt gebruikt als vrachtschip, bevat het ruim van de Ebenhaëzer vooral nog tafels, banken, een bar, een keuken en uiteraard leden.