Poker waarmaken

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een poker zes die je gelooft en er ook daadwerkelijk ligt, moet je waarmaken om te voorkomen dat je je draaisteen moet draaien. Een poker maak je waar door in drie worpen een willekeurige poker te gooien met zessen als jokers. Bij elke worp mag je een willekeurig aantal dobbelstenen overgooien.

Als het je niet lukt om de poker waar te maken moet je alsnog je draaisteen draaien. Ongeacht of je de poker waarmaakt of niet moet je opzetten.