Overleg:Bovenfrees

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Vanwaar deze wijziging? electrisch->elektrisch --Roger 17 sep 2007 23:52 (CEST)

Ik heb de wijziging niet gemaakt, maar ik denk vanwege het volgende:

Groeten, --Harwin 18 sep 2007 14:46 (CEST)