Opwaaiing

Uit EurosWiki
De werkelijke en voorspelde(astro) waterstand rond de stormvloed van 2006. De voorspelling is erg goed behalve tijdens de storm. De waterstand komt bijna 2.5 meter hoger dan voorspeld. Zelfs met laagwater konden alle wantijen nog bevaren worden

De waterstand op de Waddenzee wordt voornamelijk bepaald door het getij, toch spelen ook andere factoren een rol. De belangrijkste is Opwaaiing. Opwaaiing is een hogere dan verwachtte waterstand ten opzichte van de getij berekeningen voorspellen. Afwaaiing is een lagere waterstand dan verwacht, veroorzaakt door wind.

Met behulp van vele harmonische functies kan het getij jaren vooraf berekend worden. Deze voorspellingen kloppen zeer goed, tenzij er een hard wind staat. Omdat de Waddenzee vooral vol en leeg stroomt door het Marsdiep speelt vooral de wind aldaar een rol. Als de wind hard of langere tijd westelijk wordt de waterstand hoger dan verwacht, bij een oosterlijke wind is het juist lager. Vergelijkbare effecten worden ook gemeten op de Eems en andere zeegaten, maar dan voor noordelijk en zuidelijke wind. Normaal gesproken is de opwaaiing of afwaaiing slechts enkele decimeters. In exterme gevallen kan dit oplopen tot meters. Tijdens de stormvloed van 1 november 2006 stond de waterstand in Harlingen bijna 2.5 meter hoger dan de getijdeberekeningen voorspelden. Tijdens deze storm waren de waterstanden voor Noord-Nederland hoger dan op 1 februari 1953.