Onder zeil

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Onder zeil of op zeil houdt in: "met gebruikmaking van de zeilen", dus niet met een motor. Wordt veel gebruikt in uitdrukkingen als "Ik ga straks afvaren op zeil", "We doen die manoeuvre onder zeil" of "We gaan op die steiger aanleggen op zeil".