Motorsteun

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De motorsteun is de steun die achteraan de spiegel zit waarop de buitenboordmotor wordt vastgeschroefd. Op de motorsteun komen grote krachten tijdens het het gebruiken van de motor. Daarom moet de motorsteun goed aan de romp zijn bevestigd. De Waterratten hebben een beweegbare motorsteun die je kunt laten zakken of omhoog tillen om de motor in of uit het water te halen.

Voor de E22's hebben we zelf twee motorsteunen gemaakt; de Richard en de Richard B.