Motorhok

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Het motorhok van Doordraijer

Ruimte voor groente en fruit op een E22, welke volgens de bouwtekening bedoeld was om de motor te bevatten. Wegens overschrijding van het bouwbudget is deze er echter nooit in gekomen.

Op de Ebenhaëzer bevindt zich het motorhok geheel achterin, onder het achterdek. Naast de motor, bevinden zich daar ook de Kleine Motor, accu's en de dieseltank.