Meppel

Uit EurosWiki

De alternatieve aanduiding voor Rob Koster, een echte Meppelaar in hart en nieren. Hieronder kun je wat meer lezen over deze mooie stad, ook wel de Poort van Drenthe genoemd. lees meer op [1]

Meppel werd al in 1141 genoemd in een oorkonde, maar in die tijd was het niet meer dan een groepje boerderijen. Meppel kwam in de 16e eeuw tot bloei vanwege de turfafgravingen in Noord-Nederland; de stad was een belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbinding met de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart aan de ene kant en het Meppelerdiep aan de andere kant. Via het Meppelerdiep kon bij Genemuiden de Zuiderzee bereikt worden. In de 17e en 18e eeuw vestigden zich dan ook veel binnenschippers in het dorp. In 1809 kreeg Meppel stadsrechten.

De wateren die door het centrum van Meppel voeren worden grachten genoemd. Vanwege de namen Heerengracht, Keizersgracht en Prinsengracht wordt de stad ook wel eens het Mokum van het Noorden genoemd. In vergelijking met de grachten van Amsterdam is er in Meppel geen sprake van een ringvormig patroon rond het centrum. Bovenstaande grachten liggen alle langs het oude tracé van de Hoogeveense Vaart door het centrum van Meppel. In de twintigste eeuw zijn enkele grachten gedempt die dwars door het centrum van de stad liepen. Ook zijn enkele ophaalbruggen vervangen door vaste bruggen. Sindsdien is het onmogelijk geworden door Meppel heen Drenthe binnen te varen, ook vanwege de vernauwing van de Hoogeveense Vaart in 2005 ter hoogte van de Oosterboer. Maar in 2007 heeft het stadsbestuur besloten om een deel van de Gasgracht in het centrum weer open te graven.

De inwoners van Meppel worden ook wel "Meppeler Muggen" genoemd, naar aanleiding van een gebeurtenis in het verleden. Op een nacht dachten sommige inwoners dat de kerktoren in brand stond, omdat er een rookwolk om de Meppeler Toren hing, maar het bleek een zwerm muggen te zijn.

In 2007 werd Meppel een Millennium Gemeente.

Meppel.jpg