Matig

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Niet zo gaaf. "Dat is matig" betekent "dat is minder aangenaam".

Heeft een opvallende overeenkomst met de term maat.