Manoeuvreren

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Manoeuvreren is het doen van manoeuvres met een boot. Je hebt manouevres op zeil, motor, wrikriem, of zonder een van die drie bijvoorbeeld bij het jagen of verhalen van de boot.

Vooral het manoeuvreren op de Ebenhaëzer kan erg lastig zijn waardoor er tijdens de opleiding van maten en motorschippers veel aandacht aan wordt besteed door het schipperscollege.