Eurosproof

Uit EurosWiki

Het zodanig verbeteren van een bootonderdeel dat deze niet kapot gaat door het toedoen van lompe Eurosmensen, met als grote bijwerking dat het ook minstens 3 keer zo zwaar is geworden.