Loef

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Loeflij.png

Een orientatie ten opzichte van de wind. Loef is de kant waar de wind vandaan komt. Binnen de boot wordt de loefzijde ook wel de "hoge kant" genoemd. Dit is erg toepasselijk doordat de boot meestal onder helling zal liggen waardoor de loefzijde hoger komt.

Het tegenovergestelde van loef is lij.

Zie ook