Leermoment

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een leermoment of leermomentje is een situatie waaruit iets geleerd kan worden. Leermomenten worden vaak achteraf, als het al (bijna) mis is gegaan, als zodanig herkend. Het (achteraf) herkennen van een leermoment is cruciaal voor het leerproces.