Langweer

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Langweer is een plaats in Friesland en ligt aan de Langweerderwielen. Langweer heeft een jachthaven met sanitaire voorzieningen. Je kunt in het dorp boodschappen doen en ook uitgaan. Langweer is 's zomers zeer in trek bij zuipende studenten en daarom niet altijd aan te raden als overnachtingsplek.

De jachthaven heet voluit passantenhaven Menno Sappé Langweer, misschien gaat deze naam in de toekomst veranderen aangezien de havenmeester Menno Sappé per 1 november met pensioen gaat.

De haven is inderdaad overgenomen. Door Minke Adema en Bernard Bouwsma. Zij gaan dit seizoen en in de toekomst de passantenhaven Langweer runnen.


Link

www.phlangweer.nl Website van de haven


<googlemap lat="52.965701" lon="5.736408" zoom="14" width="700" height="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 52.959807, 5.723619, Langweer </googlemap>