Laagwater

Uit EurosWiki

Het moment waarop het water het laagst staat, ten gevolge van getij. Laagwater en hoogwater zijn ondiep water golven.

Zie ook