Kasco: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
k
Regel 1: Regel 1:
De Kascontrole commissie. Deze commissie controleert of de [[Penningmeester]] zijn [[boekhouding]] op orde heeft.
+
'''Kasco''' staat voor '''Kascontrole commissie''', de belangrijkste commissie binnen de vereniging. Deze commissie controleert of de [[penningmeester]] zijn of haar [[boekhouding]] op orde heeft en adviseert de [[ALV]] over het al dan niet dechargeren van de penningmeester. Dit advies wordt in de praktijk altijd opgevolgd.
 +
 
 
De Kasco wordt elk jaar door de [[ALV]] gechargeerd. Dit is dus, in tegenstelling tot alle andere commissies, geen commissie van het bestuur. Een oud-penningmeester mag niet in het jaar na zijn penningmeesterschap deel uitmaken van de Kasco. Wat de kasco doet ligt vast in het burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 2, artikel 48 lid 2:
 
De Kasco wordt elk jaar door de [[ALV]] gechargeerd. Dit is dus, in tegenstelling tot alle andere commissies, geen commissie van het bestuur. Een oud-penningmeester mag niet in het jaar na zijn penningmeesterschap deel uitmaken van de Kasco. Wat de kasco doet ligt vast in het burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 2, artikel 48 lid 2:
 
<br><br>
 
<br><br>
  
'''BW2,artikel 48 lid 2.''' <br>
+
'''BW2, artikel 48 lid 2.''' <br>
 
Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 
Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  
 
[[Categorie:Commissie]]
 
[[Categorie:Commissie]]

Versie van 16 nov 2008 11:50

Kasco staat voor Kascontrole commissie, de belangrijkste commissie binnen de vereniging. Deze commissie controleert of de penningmeester zijn of haar boekhouding op orde heeft en adviseert de ALV over het al dan niet dechargeren van de penningmeester. Dit advies wordt in de praktijk altijd opgevolgd.

De Kasco wordt elk jaar door de ALV gechargeerd. Dit is dus, in tegenstelling tot alle andere commissies, geen commissie van het bestuur. Een oud-penningmeester mag niet in het jaar na zijn penningmeesterschap deel uitmaken van de Kasco. Wat de kasco doet ligt vast in het burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 2, artikel 48 lid 2:

BW2, artikel 48 lid 2.
Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.