Intimidatievalk

Uit EurosWiki

Door te dreigen met een lege puts de bemanning van een andere balk overtuigen hun storm outfit aan te trekken. Deze manoevre werd uitgevoerd tijdens het negende lustrum van D.Z. Euros.