Grolsch

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Om een zeilschip te laten lopen is natuurlijk brandstof nodig, bij Euros wordt hier voornamelijk het goud-gele brouwsel wat tegenwoordig uit de nieuwe brouwerij te Boekelo komt voor gebruikt.

Alternatieven zijn er ook, bij Euros zijn dit voornamelijk appelsap, chocomel, whiskey, schippersbitter en Weduwe Joustra.