Evenementsafrekening

Uit EurosWiki

Tijdens een evenement worden allerlei kosten gemaakt, denk aan bodschappen, uitgifte en benzine. Om aan het eind van een evenement een overzicht te krijgen wie welke kosten aan elkaar en aan Euros moet betalen, kan er gebruik worden gemaakt van een evenementsafrekening.

Kosten

Tijdens een evenement worden door verschillende personen allerlij kosten gemaakt. Je kan denken aan:

  • Treinbier
  • Boodschappen
  • Stappen
  • Uitgifte
  • Havengelden
  • Benzine

Het is belangrijk dat je meteen opschrijft wat je hebt uitgegeven. Zo voorkom je dat je het vergeet, en zodoende kan fluiten naar je centen.

Excel-bestand

Om jullie veel werk en moeite te besparen, kan je deze template Evenementsafrekening gebruiken. In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk hoe deze ingevult moet worden. Media:Evenementsafrekening.xls‎

Voorblad

Op het voorblad vul je de naam en de startdatum van het evenement in, zo is het voor iedereen duidelijk wek weekend er wordt bedoeld.

Namen

Hier kunnen de namen van de deelnemers worden ingevuld. Standaard staat Euros hier ook bij, omdat de uitgiften aan Euros betaald moeten worden. Met get getal onder de naam geeft je de standaardfactor aan. In de meeste gevallen dienst deze 1 te zijn. Als deze bij alle personen op 1 staat, betaalt iedereen overal aan mee. Uitzonderzingen kunnen in het blad factoren worden gemaakt.

Afrekening

Op de afrekeningsheet is de uiteindelijke eindafrekening te vinden. Hier is dus te vinden wie geld moet betalen, en wie geld moet ontvangen. Deze sheet wordt automatisch gegenereerd.

Betalingen

Alle betalingen kunnen hier ingevuld worden. In de kolom 'omschrijving' moet een korte omschrijving van de uitgave komen te staan. In de kolom 'persoon x' vul je het bedrag in dat die persoon heeft uitgegeven.

Factoren

In de sheet factoren kan je per betaling invullen wie de kosten dragen. Vul een 1 in als iemand meebetaald, en een 0 als dit niet het geval is. Als er bijvoorbeeld een weekend gevaren wordt, en een persoon vaart slechts 1 dag, kan je hem de factor 1 meegeven, en alle andere personen 2

Kosten

Deze sheet is een overzicht van alle kosten. Hier hoef je niks in te vullen.