Evenementsafrekening

Uit EurosWiki

Tijdens een evenement worden allerlei kosten gemaakt, denk aan boodschappen, uitgifte en benzine. Om aan het eind van een evenement een overzicht te krijgen wie welke kosten aan elkaar en aan Euros moet betalen, kan er gebruik worden gemaakt van een evenementsafrekening.

Kosten

Tijdens een evenement worden door verschillende personen allerlei kosten gemaakt. Je kan denken aan:

  • Treinbier
  • Boodschappen
  • Stappen
  • Uitgifte
  • Havengelden
  • Benzine

Het is belangrijk dat je meteen opschrijft wat je hebt uitgegeven. Zo voorkom je dat je het vergeet, en zodoende kan fluiten naar je centen.

Excel-bestand

Om jullie veel werk en moeite te besparen, kan je deze template Evenementsafrekening gebruiken. In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk hoe deze ingevuld moet worden. Media:Evenementsafrekening.xlsx‎

Deelnemers

Hier kunnen de namen van de deelnemers worden ingevuld. Standaard staat Euros hier ook bij, omdat de uitgiften aan Euros betaald moeten worden. In de rijen hieronder is de uiteindelijke eindafrekening te vinden. Hier is dus te vinden wie geld moet betalen, en wie geld moet ontvangen. Dit wordt automatisch gegenereerd.

Betalingen

Alle betalingen kunnen hier ingevuld worden. In de kolommen na 'Uitgave', 'Kosten' en 'Betaald door' kan je per betaling invullen wie de kosten dragen. Vul een 1 in als iemand meebetaald, en een 0 als dit niet het geval is (je kan het dan ook leeg laten). Als er bijvoorbeeld een weekend gevaren wordt, en een persoon vaart slechts 1 dag, kan je hem de factor 1 meegeven, en alle andere personen 2.