Evenement

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Elk door Euros georganiseerde zeilactiviteit is een evenement. Voorbeelden van evenementen zijn een Instructieweek of de terugvaart. In weekenden en weken waarin er geen evenementen zijn georganiseerd kun je met een boot vrije uitgifte varen.