Enkhuizer slag

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een Enkhuizer slag is een manier om een haak te beleggen. Het biedt de zelfde voordelen als het beleggen van een kikker (je kan het doen met een lijn die op spanning staat en het is snel te doen), alleen doe je het niet bij een kikker maar bij een haak. Ook het fokkehakblok van de Ebenhaëzer wordt met een Enkhuizer slag belegd.