Eigen vermogen

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het eigen vermogen kan op verschillende (equivalente) manieren worden gedefinieerd. Deze definities komen op het zelfde neer.

  • De schuld van de vereniging aan de eigenaren.
  • Het verschil tussen bezittingen en schulden aan derden
  • Het bedrag dat je bij de schulden moet optellen om evenwicht op de balans te krijgen.