Eb

Uit EurosWiki

Met eb kan zowel afgaand tij, de tijd tussen hoogwater en laagwater, als het moment van hoogwater worden bedoeld.