Deuk

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een draai van de draaisteen bij blufpoker.

Iemand een deuk aan naaien: er voor zorgen dat iemand zijn draaisteen moet draaien.

De meedrinkdeuk is een speciale deuk die er voor zorgt dat je ook een drankje krijgt als er een rondje wordt gegeven.