DSC

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

DSC is een afkorting van Digital Selective Calling en is een technologie waarmee je via marifoonkanaal 70 een oproep kan doen aan specifieke schepen of groepen schepen. Dit kunnen bijvoorbeeld schepen in een geografisch gebied zijn.

Al jaren heeft men de neiging om de luisterwacht voor noodoproepen (Mayday) op kanaal 16 op te heffen. DSC zou dit moeten vervangen. Waarschijnlijk gaat dat ook een keer gebeuren, maar wanneer precies, dat weet bijna niemand. DSC is in ieder geval wel al volledig ingevoerd. Wanneer je een nieuwe marifoon koopt, moet je er dus op letten dat die van een DSC modem is voorzien.

Zie ook