CBE

Uit EurosWiki

CBE staat voor Centraal Beheer Euros en is een gezamelijke commissie van de drie Eurosverenigingen die onder het Stichtingsbestuur valt. Het CBE is verantwoordelijk voor het terrein van het Watersportcomplex en de Sevende Camer, met uitzondering van de kroeg, die valt onder de Soccie. Het CBE draagt zorg voor het onderhoud en de veiligheid op het Watersportcomplex een heeft daarover een maandelijks overleg met de Universitetit

Het huidige CBE bestaat uit: