Waardige

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een waardige is iemand die waardig is voor een bepaalde boot. Als waardige mag je ook stemmen uitdelen om andere mensen waardig te maken. Aan boord van elke Eurosboot moet altijd een waardige zijn. Uitzondering hierop vormt het varen onder toezicht.

Interessante discussies komen voor zodra er op één boot meerdere waardigen aanwezig zijn. De vraag is dan altijd wie er formeel "de waardige" speelt en wie er dus verantwoordelijk is en in kritische situaties de uiteindelijke beslissing neemt. Een probleem tijdens het varen met twee of meerdere waardigen, is dat beide waardigen van elkaar denken dat de ander "de waardige" speelt en beide waardigen dus niet op zitten te letten. Dit wil nog wel eens tot rare situaties en soms zelfs schade lijden, wat bij de rest van de vereniging vaak vragen oproept, "want er waren zelfs twee waardigen aan boord!"