Bloody Mary

Uit EurosWiki

Bloody Mary is het verenigingsblad van D.Z. Euros, en wordt vaak afgekort tot BM. De Bloody Mary is tevens een officieel verenigingsorgaan.

De Bloody Mary verschijnt zo'n 4 tot 8 keer per jaar voor alle leden en de donateurs die in het bezorgingsgebied wonen. De BM wordt in elkaar gezet door de Redactie.


Zie ook