Bloody Mary

Uit EurosWiki

Bloody Mary is het verenigingsblad van D.Z. Euros, en wordt vaak afgekort tot BM. De Bloody Mary is tevens een officieel verenigings orgaan.

De Bloody Mary verschijnt zo'n 4 tot 8 keer per jaar voor alle leden en de in het bezorgingsgebied wonende donateurs. De BM wordt in elkaar gezet door de Redactie.