Bestuur 2015-2016

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Bestuur 2015-2016 bestaat uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jelle Doorn
Secretaris Dorien Stroeve
Penningmeester Ineke Visser
Materiaalcommissaris Bram Bicker Caarten
PR-commissaris Jelle Doorn
Zeilcommissaris Dorien Stroeve

Zie ook

Besturen overzichtspagina