Bestuur 2014-2015

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Bestuur 2014-2015 bestaat uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Tom Morsink
Secretaris Wouter van Agen
Penningmeester Martijn de Bijl
Materiaalcommissaris Wouter van Agen
PR-commissaris Martijn de Bijl
Zeilcommissaris Tom Morsink

Zie ook

Besturen overzichtspagina