Bestuur 2010-2011

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Bestuur 2010-2011 bestaat uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Bas Ooms
Secretaris Ingrid Koopmans
Penningmeester Seakle Louwsma
Materiaalcommissaris Cor Huisman
PR-commissaris Anouk Hol
Zeilcommissaris niet ingevuld

Zie ook

Besturen overzichtspagina