Bestuur 2006-2007

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bestuur 2006-2007. Vlnr: Ronald, Renate, Hanneke, Inge en Steven.

Het bestuur 2006-2007 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Inge Boomkamp
Secretaris Ronald Burgman
Penningmeester Steven te Brinke
Materiaalcommissaris Hanneke Vos
PR-commissaris Renate Klein Haneveld

Zie ook

Besturen overzichtspagina