Hoek een nummer

Uit EurosWiki

Onderdeel van het Zuip En Ad Spel. Iedereen gaat staan en roept een opvolgend nummer, beginnend bij 1. De volgorde van de spelers is niet van belang, echter het roepen van een nummer wat reeds geweest is, of nog niet aan de beurt is, is niet toegestaan en wordt beloond met een adje. Ook het tegelijk roepen van hetzelfde nummer wordt bestraft met een adje voor beide spelers. Mocht niemand een fout maken dan is diegene die de laatste is de klos. Zoals altijd met drankspellen is zowel snelheid als scherpte van groot belang.