Bestuur 1994-1995

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1994-1995 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Nicolette du Rieu
Secretaris Job Heimerikx
Penningmeester Marc Evers
Materiaalcommissaris Ronny van't Oever
Wedstrijdcommissaris Arnoud Luijten
Algemeen lid Nico van Hulst
Algemeen lid Bouke van der Zee

Zie ook

Besturen overzichtspagina