Bestuur 1992-1993

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1992-1993 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Alfred Griffioen
Secretaris Rutger Fortuin
Penningmeester Rob Huijsmans
Materiaalcommissaris Marcel Krikke
Wedstrijdcommissaris Maarten van der Steen
Algemeen Lid Hanneke van Zadelhof
Algemeen Lid Frederieke Ubels

Zie ook

Besturen overzichtspagina