Bestuur 1991-1992

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1991-1992 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jasper van Aalten
Secretaris Jan Willem Verkaik
Penningmeester Jacqueline de Graaff
Materiaalcommissaris t/m juni Jan van Klink v.a. juni waargenomen door Wouter van Aerle
Wedstrijdcommissaris Geert Slootweg
Algemeen Lid Marcel van Bergen

Zie ook

Besturen overzichtspagina