Bestuur 1990-1991

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1990-1991 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Michiel van Duuren
Secretaris ?
Penningmeester Eelco Zijlstra
Materiaalcommissaris t/m maart Harry van der Schoot v.a. april Martijn van der Veer

Zie ook

Besturen overzichtspagina