Bestuur 1989-1990

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1989-1990 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Kirstin Blezer
Secretaris Michiel van Duuren
Penningmeester Celine van Dijk
Materiaalcommissaris Harry van der Schoot

Zie ook

Besturen overzichtspagina