Bestuur 1986-1987

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1986-1987 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Rob van Kleef
Secretaris Jaap Brinkert
Penningmeester Jan Harm Mulder
Materiaalcommissaris Hugo Kriek
PR-commissaris Bart Volgers
Wedstrijdcommissaris Gert Jan Van Hoorn

Zie ook

Besturen overzichtspagina