Bestuur 1984-1985

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1984-1985 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Paul Klaarwater
Secretaris Frans Maarse
Penningmeester Sytze Terpstra
Materiaalcommissaris Olaf Calis
PR-commissaris Theo Schuurman
Wedstrijdcommissaris Marjoleine van Dootingh

Zie ook

Besturen overzichtspagina