Bestuur 1981-1982

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1981-1982 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Anner Eggink
Secretaris Frans Feil
Penningmeester Steven-Jan Gerritsen
Materiaalcommissaris Hans Broenink
Wedstrijdcommissaris Robert Gerard
Algemeen lid Egbert van Hoorn

Zie ook

Besturen overzichtspagina