Bestuur 1980-1981

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1980-1981 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jasper Straatsma
Secretaris Robert Oomen
Penningmeester Egbert van Hoorn
Materiaalcommissaris Kees Koek
PR-commissaris Anner Eggink???
Algemeen lid Rob de Mare

Zie ook

Besturen overzichtspagina