Bestuur 1972-1973

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur 1972-1973 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter G.G. Oosterhof
Secretaris Volkert Zeijlemaker
Penningmeester G.N.M. Stokman
Materiaalcommissaris N. Mulder
Wedstrijdcommissaris W. Verwoerd
Algemeen lid Paul Gelderloos

Zie ook

Besturen overzichtspagina