Bestuur

Uit EurosWiki

Het bestuur is het bestuur van onze vereniging en draagt de verantwoordelijkheid voor alle verenigingszaken. Het bestuur wordt elk jaar door de ALV gekozen en bestaat volgens onze statuten uit minimaal drie personen waarbij tenminste de functies voorzitter, secretaris en penningmeester aan personen worden toegekend. Deze laatste twee kunnen volgens onze statuten worden gecombineerd. Het bestuur treedt elk jaar af, doorgaans in oktober of november tijdens de Najaars- of Wissel-ALV.

Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat een normaal bestuur nog uit een Materiaalcommissaris, PR-commissaris en een Zeilcommissaris (voorheen: Instructie- en/of Wedstrijdcommissaris). Ook kan de functie van Algemeen lid worden vervuld.

Soms worden er functie bijbedacht. Zo was Renske Gelderloos in het bestuur 2002-2003 de Nieuwbouwcommissaris die zich speciaal inzette voor de nieuwe loods.