Barberhauler

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De barberhauler is een lijn tussen het dek/voetrail en een fokkeschoot of spischoot. Door de barberhauler aan te trekken trek je de schoot meer naar binnen, beneden en naar voren waardoor je je fok of spinnaker anders kunt trimmen.

De barberhauler heeft verschillende functies:

  • Hij kan bij halvewinds varen de loefschoot naar het breedste punt van de boot trekken waardoor de hoek van de loefschoot gunstiger wordt. (Dit werkt overigens het beste als de loefschoot binnen de zeerailing gevoerd wordt.)
  • Hij kan bij stevige wind en hoge golven de spinnaker stabiliseren door aan zowel loef als lijzijde aangetrokken te worden. Dit vermindert het schommelen van de spinnaker en dus ook het rollen van de boot.
  • Met de lij barberhauler kan geregeld worden hoeveel twist er in het achterlijk van de spi zit op een manier vergelijkbaar met de genua en de genuarail.


Van de Eurosboten heeft alleen Jaffa twee barberhaulers, een voor elke spischoot.