BZ Euros

Uit EurosWiki

BZ Euros is de belangrijkste subvereniging van DZ Euros en staat voor Bureaucratische Zeilvereniging Euros. De belangrijkste taak van BZ Euros is het zoveel mogelijk bevorderen van de bureaucratie van DZ Euros. Lid worden van BZ Euros gebeurt volledig automatisch voor leden die ...

 • ... ALV's zo lang mogelijk te laten duren.
 • ... voorstellen om ALV's woordelijk te notuleren.
 • ... graag discussiëren over OLV's, KLV's, restwaardes, de opmaak van begroting en afrekening, etc.
 • ... ondanks de mededeling dat taal- en schrijffouten na afloop schriftelijk ingediend dienen te worden bij de secretaris, toch opmerkingen maken over taal- en schrijffouten.
 • ... stemmingen op ALV's in twijfel te trekken als de uitkomst hen niet bevalt.
 • ... graag discussiëren over welk voorstel verstrekkender is.
 • ... voorstellen om allerhande commissies, praatgroepjes, discussiegenootschappen, etc. op te richten.
 • ... zoveel mogelijk reglementen nastreven.
 • ... extra ALV's uitroepen.
 • ... al lid zijn van BV Euros.
 • ... ...

Voor automatisch lidmaatschap van BZ Euros is het niet nodig om aan al deze zaken te voldoen, maar meer is uiteraard meer beter.

Het verenigingsreglement van BZ Euros is al jaren in aanmaak, bestaat uit minimaal 100 pagina's exclusief de minstens zoveel bijlages.

BZ Euros onderhoudt zeer nauwe banden met BV Euros.

Zie ook